Blog

PHP5-mysqli pro Debian

19. 6. 2006

PHP5-mysqli for Debian
for English version scroll down

Oficiálí distribuce Debian neobsahuje balík s rozšířením PHP5 pro práci s databází Mysql php5-mysqli. Sice se tváří, jako že existuje balík php5-mysqli, ten ale není v ofiviciálním repository k dispozici. Řešení nakonec není nijak zapeklité, ale je více možností a ne všechny konvergují stejně rychle. Vyzkoušela jsem několik cest, o kterých by bylo asi vhodné světu říct „Tudy ne přáleté“:
- starší verze Debianu: kam až paměť
www.us.debian.org/…s.en-gb.html sahá, balík s mysqli
neexistuje a tři balíky, které vyhodí apt-cache search mysqli také mysqli
neobsahují.
- deb balík z Ubuntu vypadá lákavě, ale Ubuntu má jinou verzi PHP, takže
nedoporučuji.
- kompilace sice patří k oblíbené činnosti linuxáků, ale v tomto případě je
časová investice příliš velká i na přestávku na oběd. Navíc se konfigurace
nějak těžko vypořádává s debianovským umístěním zlib

Řešení

V temných hlubinách Internetu existuje člověk, který nabízí neofociální balík php5-mysqli. Je potřeba s ním nainstalovat i náhradu php5-common a případně další rozšíření, které používáte. Pak už je vše jednoduché, ale radši sem napíšu celý postup, ať mají vyhledavače co indexovat:

Do /etc/apt/sources.list dopište

deb http://people.debian.org/~dexter/ php5.1-mysqli sid
deb http://people.debian.org/~dexter/ php5.1 sid

Aktuální pro Debian testing 19. 6. 2006, za měsíc to bude jinak, takže doporučuji upravit zdroj a verzi podle http://people.debian.org/~dexter/ a podle toho dále i pokračovat v návodu. To ale snad každy uživatel mozku pochopí (-:

apt-get update
apt-get install php5.1-mysqli

V souboru /etc/php5/apache2/php.ini

extension_dir = "/usr/lib/php5.1/20051025/"
extension = mysqli.so

extension_dir se dá pro jiné verze nejlépe najít podle /var/lib/dpkg­/info/php5.X-mysqli.list

/etc/init.d/apache2 restart

A to je všechno přátelé!

English version

PHP5-mysqli for Debian

Official Debian distribution doesn't provide package with PHP5 extension for Mysql database named php5-mysqli. It looks like the package php5-mysqli exists, but is is not available in any official Debian repository. Finally the solution is not so difficult, but there are many ways and not all are simple to

follow them. There are some ways, that it doesn't work
old debian version: there was no mysqli package available, also three

packages, that are suggested by apt-cache search mysqli don't include

mysqli.

using deb package from Ubuntu sounds good, but Ubuntu is providing different

PHP version.

compiling sources is one of the most popular activities among linux people,

but it is big time consumption in this case. Moreover ./configure has

problem with debian zlib placement.

Solution

There is a person in one dark distant place in Internet, that provides unofficial php5-mysqli package. You have to install php5-common replacement in addition and some more php extensions that you use. Then it is very simple to install and set up, but I will write it down all for better search engine indexing:

Add to /etc/apt/sources.list new feeds:

deb http://people.debian.org/~dexter/ php5.1-mysqli sid
deb http://people.debian.org/~dexter/ php5.1 sid

It is actual for Debian testing 2006–06–19, it changes quite often, so I advice you to adapt source and version in correlation with http://people.debian.org/~dexter/.

apt-get update
apt-get install php5.1-mysqli

In /etc/php5/apache2/php.ini:

extension_dir = "/usr/lib/php5.1/20051025/"
extension = mysqli.so

extension_dir for other version is easier to learn via /var/lib/dpkg­/info/php5.X-mysqli.list

/etc/init.d/apache2 restart

That's all Folks!